Study in Sweden

International student with a study in Sweden tote bag. Sweden offers an international academic environment

Study in Sweden

The country has a tradition of being open to international influences and looking beyond its borders, and there are more than 20,000 international students studying at Swedish universities.
Sweden is one of the world’s most innovative and research-intensive nations. The education system is student-centric, and several universities place high in European rankings. Many Master’s Programmes are taught in English, and scholarships are available for international students.

Rosenlundsgatan

Study in Sweden

OFFICE

null

Rosenlundsgatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu