Stockholm University

A modern university with a multicultural environment, Stockholm University is one of the world’s top 100 higher education institutes

Stockholm University

Some 34,000 students and 5,000 staff are active within science, the humanities and the social sciences. Researchers from Stockholm University contribute to the development of public policy and political decision making, and participate in Nobel Prize Committees and international expert bodies. Stockholm is a cultural hub and economic centre, with many green areas and surrounded by water, making it an ideal place in which to enjoy a relaxed and exciting student life.

Rosenlundsgatan

Stockholm University

STORE

null

Rosenlundsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Cecilia Larsson Lantz/Imagebank.sweden.se

Menu